Przemyślenia | o wentylacji i nietylko

Wpisy oznaczone ‘dym’

Wymagania odnośnie otworów nawiewnych

Zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych a także zaleceniami wytycznych, maksymalnie dopuszczalna odległość pomiędzy poszczególnymi otworami wywiewnymi lub między otworem wywiewnym a nawiewnym nie powinna przekraczać dziesięć metrów w przypadku prostoliniowego przepływu powietrza oraz siedem metrów w pozostałych przypadkach. Dla korytarzy nie objętych przepływem powietrza odległość ta jest mniejsza o ponad 30%. Powyższe informacje odnoszą się [...]


Skocz do góry | Komentowanie nie jest możliwe